Tandartsenkring .NLSittard-Geleen  Echt Omstreken

Disclaimer

Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77
- Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. - De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. - Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken en Mondiger verschaffen de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. - De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken en Mondiger sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermeldde informatie, of verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. - De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken en Mondiger zijn niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. - De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken en Mondiger hebben zich ingespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. - Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger.

Disclaimer

Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77
Tandartsenkring .NL Geleen - Sittard - Omstreken
- Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. - De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. - Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken en Mondiger verschaffen de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. - De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken en Mondiger sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermeldde informatie, of verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. - De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken en Mondiger zijn niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. - De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken en Mondiger hebben zich ingespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. - Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger.