Tandartsenkring .NLSittard-Geleen  Echt Omstreken
Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77

Tarief

Latest travel deals HetTandartsTarief
Informatie over het tandartstarief Hier vindt u informatie over het uniforme tandartstarief :
HetTandartsTarief HetTandartsTarief
Uniform landelijk tandartsentarief. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. Ook indien u bij pijn en spoed de tandarts raadpleegt, worden deze tarieven in rekening gebracht. In de avond- en weekenddienst wordt er boven op het normale tarief een toeslag in rekening gebracht. De tarieven kunt u vinden op de website www.hettandartstarief.nl . Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen.
Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77
Tandartsenkring .NL Geleen - Sittard - Omstreken

Tarief

Uniform landelijk tandartsentarief. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. Ook indien u bij pijn en spoed de tandarts raadpleegt, worden deze tarieven in rekening gebracht. In de avond- en weekenddienst wordt er boven op het normale tarief een toeslag in rekening gebracht. De tarieven kunt u vinden op de website www.hettandartstarief.nl . Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen.
Informatie over het tandartstarief Hier vindt u informatie over het uniforme tandartstarief :
HetTandartsTarief HetTandartsTarief