Tandartsenkring .NLSittard-Geleen  Echt Omstreken
Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77

Informatie

De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken is een samenwerkingsverband van de tandartsen in Sittard, Geleen, Born, Munstergeleen, Urmond, Beek, Neerbeek, Stein, Limbricht, Obbicht, Elsloo, Nieuwstadt, Susteren, Echt, Maasbracht, Roosteren, Stevenweert en Ohe en Laak. De tandartsenkring is voor vragen over de website en opmerkingen bereikbaar via het e-mailadres info@tandartsenkring.nl Niet voor spoedgevallen. Bel voor een spoedgeval de tandarts ! Voor verdere informatie op tandheelkundig gebied kunt U terecht op www.allesoverhetgebit.nl Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot het informatiepunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde: KNMT, Orteliuslaan 750, 2e etage, 3328 BB Utrecht Nieuwegein Tandheelkundig informatie punt TIP Telefoon 0900 - 2025012 Internet: www.knmt.nl E-mail KNMT: knmt@knmt.nl Voor de betalingsvoorwaarden van de dienstdoende tandarts tijdens de weekend- en avonddienst, verwijzen wij u naar de betreffende tandarts. Voor vragen over de website neem contact op met de webmaster www.mondiger.nl/contact.html of info@mondiger.nl
Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77
Tandartsenkring .NL Geleen - Sittard - Omstreken

Informatie

De Tandartsenkring Sittard-Geleen Echt Omstreken is een samenwerkingsverband van de tandartsen in Sittard, Geleen, Born, Munstergeleen, Urmond, Beek, Neerbeek, Stein, Limbricht, Obbicht, Elsloo, Nieuwstadt, Susteren, Echt, Maasbracht, Roosteren, Stevenweert en Ohe en Laak. De tandartsenkring is voor vragen over de website en opmerkingen bereikbaar via het e-mailadres info@tandartsenkring.nl Niet voor spoedgevallen. Bel voor een spoedgeval de tandarts ! Voor verdere informatie op tandheelkundig gebied kunt U terecht op www.allesoverhetgebit.nl Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot het informatiepunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde: KNMT, Orteliuslaan 750, 2e etage, 3328 BB Utrecht Nieuwegein Tandheelkundig informatie punt TIP Telefoon 0900 - 2025012 Internet: www.knmt.nl E-mail KNMT: knmt@knmt.nl Voor de betalingsvoorwaarden van de dienstdoende tandarts tijdens de weekend- en avonddienst, verwijzen wij u naar de betreffende tandarts. Voor vragen over de website neem contact op met de webmaster www.mondiger.nl/contact.html of info@mondiger.nl