Andere medische hulp

bij spoed of pijn:

Heeft U een huisarts nodig dan kunt U terecht bij: Spoedpost Westelijke Mijnstreek, Zuyderland MC, Demystraat 1 6162 AP Geleen 046 - 400 99 25 Heeft U een apotheek nodig dan kunt U terecht bij: Dienstapotheek Westelijke Mijnstreek, Dr H.van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen 046 - 410 54 26
Tandartsenkring .NLSittard-Geleen  Echt Omstreken

Avond en Weekenddienst Tandarts

Bel ( alleen ) bij spoed 085 - 77 335 77

De dienstdoende tandarts is via dit nummer te bereiken.

De Spoeddienst is uitsluitend voor een spoedgeval of pijnklacht.

In de spoeddienst wordt er alleen spoedhulp verleend door de tandartsen, bijvoorbeeld bij ernstige pijn, pijnklachten, ongevallen of nabloedingen. Voor de andere hulp dan spoed hulp dient U zich te wenden tot Uw eigen tandarts. De dienst gaat meestal in met de weekenddienst op vrijdag 12.00 uur tot maandag 8.00 uur. Daarna heeft deze tandarts ook de avond en nachtdienst van 17.00 uur tot 8.00 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag avond/nacht. Op werkdagen overdag dient u zich te wenden tot uw eigen tandarts met uitzondering van spoeddiensten in sommige vakantieperiodes. Dan heeft de dienstdoende tandarts ook dienst overdag. Voor de naam en het adres van de dienstdoende tandarts raadpleeg de pagina De dienstdoende tandarts kan U vragen de behandeling contant te betalen. U wordt vriendelijk verzocht uw verzekeringspapieren, identiteitsbewijs en geld mee te nemen. Bij sommige tandartsen dient per pinpas te worden betaald. Indien u medicijnen gebruikt, neem die dan ook mee!
Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77
Dienst-rooster Dienst-rooster
Webmaster: info @ mondiger.nl ( Let op: alleen voor zaken mbt de website. Bel bij een klacht de tandarts ! ) Wij wijzen u erop dat dat aan de op deze website gegeven informatie geen rechten kunnen worden ontleent.

Andere medische hulp bij spoed of pijn:

Heeft U een huisarts nodig dan kunt U terecht bij: Spoedpost Westelijke Mijnstreek, Zuyderland MC, Demystraat 1 6162 AP Geleen 046 - 400 99 25 Heeft U een apotheek nodig dan kunt U terecht bij: Dienstapotheek Westelijke Mijnstreek, Dr H.van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen 046 - 410 54 26

Avond en Weekenddienst Tandarts

Bel ( alleen ) bij spoed

085 - 77 335 77

De dienstdoende tandarts is via dit

nummer te bereiken.

De Spoeddienst is uitsluitend voor een

spoedgeval of pijnklacht.

In de spoeddienst wordt er alleen spoedhulp verleend door de tandartsen, bijvoorbeeld bij ernstige pijn, pijnklachten, ongevallen of nabloedingen. Voor de andere hulp dan spoed hulp dient U zich te wenden tot Uw eigen tandarts. De dienst gaat meestal in met de weekenddienst op vrijdag 12.00 uur tot maandag 8.00 uur. Daarna heeft deze tandarts ook de avond en nachtdienst van 17.00 uur tot 8.00 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag avond/nacht. Op werkdagen overdag dient u zich te wenden tot uw eigen tandarts met uitzondering van spoeddiensten in sommige vakantieperiodes. Dan heeft de dienstdoende tandarts ook dienst overdag. Voor de naam en het adres van de dienstdoende tandarts raadpleeg de pagina De dienstdoende tandarts kan U vragen de behandeling contant te betalen. U wordt vriendelijk verzocht uw verzekeringspapieren, identiteitsbewijs en geld mee te nemen. Bij sommige tandartsen dient per pinpas te worden betaald. Indien u medicijnen gebruikt, neem die dan ook mee!
Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77
Tandartsenkring .NL Geleen - Sittard - Omstreken
Webmaster: info @ mondiger.nl ( Let op: alleen voor zaken mbt de website. Bel bij een klacht de tandarts ! ) Wij wijzen u erop dat dat aan de op deze website gegeven informatie geen rechten kunnen worden ontleent.