Tandartsenkring .NLSittard-Geleen  Echt Omstreken

Disclaimer

Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77
- Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. - De   informatie   op   deze   website   wordt   regelmatig   aangevuld   en   eventuele   wijzigingen   kunnen   te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. - Ondanks   de   grote   zorg   en   aandacht   die   is   besteed   aan   de   samenstelling   van   deze   website,   is   het mogelijk    dat    de    informatie    die    hier    wordt    gepubliceerd    onvolledig    en    onjuist    is.    De Tandartsenkring   Sittard-Geleen      Echt   Omstreken   en   Mondiger   verschaffen   de   inhoud   van   de website   in   de   staat   waarin   deze   zich   feitelijk   bevindt,   zonder   garantie   of   waarborg   ten   aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. - De   Tandartsenkring   Sittard-Geleen      Echt   Omstreken   en   Mondiger   sluiten   alle   aansprakelijkheid   uit voor   enigerlei   directe   of   indirecte   schade   dan   ook,   die   voortvloeit   uit   of   in   enig   opzicht   verband houdt   met   het   gebruik   van   deze   website   en   de   daarop   vermeldde   informatie,   of   verband   houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. - De   Tandartsenkring   Sittard-Geleen      Echt   Omstreken   en   Mondiger   zijn   niet   verantwoordelijk   voor kenbaar   aan   de   website   gekoppelde   bestanden   en   websites   van   derden.   Koppeling   houdt   geen bekrachtiging van die bestanden in. - De   Tandartsenkring   Sittard-Geleen      Echt   Omstreken   en   Mondiger   hebben   zich   ingespannen   bij   het vervaardigen   van   deze   website   geen   copyright   van   derden   te   schenden.   Mocht   u   van   mening zijn   dat   dat   toch   is   gebeurd   verzoeken   wij   u   per   omgaande   contact   met   ons   op   te   nemen, waarna    wij    zo    spoedig    mogelijk    datgene    wat    het    copyright    schendt    van    de    site    zullen verwijderen. - Niets   uit   deze   website   mag   worden   openbaar   gemaakt   of   worden   verveelvoudigd   zonder   de toestemming van Mondiger.

Disclaimer

Spoeddienst Tandartsen 085 77 335 77
Tandartsenkring .NL Geleen - Sittard - Omstreken
- Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. - De   informatie   op   deze   website   wordt   regelmatig   aangevuld en    eventuele    wijzigingen    kunnen    te    allen    tijde    met onmiddellijke    ingang    en    zonder    enige    kennisgeving worden aangebracht. - Ondanks   de   grote   zorg   en   aandacht   die   is   besteed   aan   de samenstelling   van   deze   website,   is   het   mogelijk   dat   de informatie    die    hier    wordt    gepubliceerd    onvolledig    en onjuist    is.    De    Tandartsenkring    Sittard-Geleen        Echt Omstreken   en   Mondiger   verschaffen   de   inhoud   van   de website   in   de   staat   waarin   deze   zich   feitelijk   bevindt, zonder    garantie    of    waarborg    ten    aanzien    van    de deugdelijkheid,   geschiktheid   voor   een   bepaald   doel   of anderszins. - De    Tandartsenkring    Sittard-Geleen        Echt    Omstreken    en Mondiger   sluiten   alle   aansprakelijkheid   uit   voor   enigerlei directe   of   indirecte   schade   dan   ook,   die   voortvloeit   uit   of in   enig   opzicht   verband   houdt   met   het   gebruik   van   deze website   en   de   daarop   vermeldde   informatie,   of   verband houdt   met   de   tijdelijke   onmogelijkheid   om   de   website   te kunnen raadplegen. - De    Tandartsenkring    Sittard-Geleen        Echt    Omstreken    en Mondiger   zijn   niet   verantwoordelijk   voor   kenbaar   aan   de website   gekoppelde   bestanden   en   websites   van   derden. Koppeling   houdt   geen   bekrachtiging   van   die   bestanden in. - De    Tandartsenkring    Sittard-Geleen        Echt    Omstreken    en Mondiger   hebben   zich   ingespannen   bij   het   vervaardigen van     deze     website     geen     copyright     van     derden     te schenden.    Mocht    u    van    mening    zijn    dat    dat    toch    is gebeurd   verzoeken   wij   u   per   omgaande   contact   met   ons op   te   nemen,   waarna   wij   zo   spoedig   mogelijk   datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. - Niets   uit   deze   website   mag   worden   openbaar   gemaakt   of worden    verveelvoudigd    zonder    de    toestemming    van Mondiger.